Tko smo mi ?

Naša misija -> za društvo

-> Djeljenje pametnih tema i informacija

-> Pomaganje u savladavanju naših strahova
-> Upoznavanje sa sirovom biljnom ishranom

-> Pomaganje u savladavanju poroka

-> Upoznavanje sa disciplinom
-> Pomaganje da naučimo vazda biti zdravi

-> Čitanje Svetog Pisma

Shopping Cart